MARIÄ HIMMELFAHRT – nasza parafia w Schwedt nad Odrą

Żyjemy w północnych Niemczech, obszarze tradycyjnie ewangelickim, dlatego nasza parafia jest częścią diaspory katolickiej. Niemniej jednak rośniemy w siłę – również dzięki polskojęzycznym członkom parafii. Mariä Himmelfahrt to nie tylko parafia katolicka w Schwedt, to parafia również nas, Polaków, tutaj mieszkających. Dzisiaj stanowimy już ponad 40% ogółu parafii.

Niezwykle ważna jest dla nas integracja polskich i niemieckich członków parafii. Łączy nas nie tylko wspólna wiara w Chrystusa Zmartwychwstałego, ale również przynależność do struktur i obrzędowości Kościoła Katolickiego. Dzieli często język, w którym przywykliśmy się modlić, pieśni, zwyczaje, tradycja.

Nasze starania idą w kierunku koncentrowania się na tym co nas łączy i niwelowaniu tego, co nas różni. Od dwóch lat celebrujemy niektóre Msze Święte niedzielne w języku polskim i niemieckim. Przynajmniej raz w miesiącu, w naszym kościele brzmią polskie pieśni, czytania, prośby wiernych. Czekamy na kolejnych chętnych do czytań i śpiewu. Tradycyjnie po Mszy Świętej spotykamy się w salce parafialnej, gdzie przy kawie i cieście mamy okazję do rozmów i dalszego przeżywania prawdziwej, żywej wspólnoty.

Z radością dzielimy się z naszymi niemieckimi współparafianami naszą polską tradycją i zwyczajami. W czasie Wielkiego Postu jedno z nabożeństw Drogi Krzyżowej prowadzimy również w dwóch językach. W Wielką Sobotę wprowadziliśmy błogosławieństwo pokarmów – to zwyczaj nieznany wśród niemieckich parafian. Świętujemy również polsko – niemiecką Wigilię, łamiąc się opłatkiem i prezentując nasze tradycyjne wigilijne potrawy.

Mamy szansę coraz mocniej angażować się w liturgię, różne aktywności naszej parafii. Nasza polska katolicka tradycja, nasze obrzędy, nabożeństwa, modlitwy mogą wzbogacić zarówno liturgię, jak i życie naszej parafii. Możemy jeszcze bardziej zaangażować się we współorganizację nabożeństw. Nabożeństwa majowe, czerwcowe, różańcowe w październiku to nabożeństwa szczególnie nam bliskie. Są również takie nabożeństwa, które są tutaj nieznane lub niepraktykowane, jak adoracja Najświętszego Sakramentu w pierwsze piątki miesiąca czy Koronka do Bożego Miłosierdzia.

Chcemy objąć opieką polskojęzycznych mieszkańców Schwedt. W związku z tym powstał specjalny adres mailowy w języku polskim: polacy@schwedt-katholisch.de, gdzie można w języku polskim napisać w różnych nurtujących nas sprawach.

W nowym roku planujemy uruchomienie zajęć z języka niemieckiego, które ułatwią naszym Rodakom porozumiewanie się w tym języku. Naukę języka polskiego zaproponujemy również naszym niemieckim współparafianom. Nie tylko gesty i uśmiech, ale i porozumiewanie się to kolejny krok do budowania prawdziwej wspólnoty.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy, liczymy na Wasze zaangażowanie, wsparcie, pomysły. To my tworzymy naszą parafię i od nas zależy, jak bardzo będzie „nasza”.

Ania Kamińska – Glück

MARIÄ HIMMELFAHRT – nasza parafia w Schwedt nad Odrą

Żyjemy w północnych Niemczech, obszarze tradycyjnie ewangelickim, dlatego nasza parafia jest częścią diaspory katolickiej. Niemniej jednak rośniemy w siłę – również dzięki polskojęzycznym członkom parafii. Mariä Himmelfahrt to nie tylko parafia katolicka w Schwedt, to parafia również nas, Polaków, tutaj mieszkających. Dzisiaj stanowimy już ponad 40% ogółu parafii.

Niezwykle ważna jest dla nas integracja polskich i niemieckich członków parafii. Łączy nas nie tylko wspólna wiara w Chrystusa Zmartwychwstałego, ale również przynależność do struktur i obrzędowości Kościoła Katolickiego. Dzieli często język, w którym przywykliśmy się modlić, pieśni, zwyczaje, tradycja.

Nasze starania idą w kierunku koncentrowania się na tym co nas łączy i niwelowaniu tego, co nas różni. Od dwóch lat celebrujemy niektóre Msze Święte niedzielne w języku polskim i niemieckim. Przynajmniej raz w miesiącu, w naszym kościele brzmią polskie pieśni, czytania, prośby wiernych. Czekamy na kolejnych chętnych do czytań i śpiewu. Tradycyjnie po Mszy Świętej spotykamy się w salce parafialnej, gdzie przy kawie i cieście mamy okazję do rozmów i dalszego przeżywania prawdziwej, żywej wspólnoty.

Z radością dzielimy się z naszymi niemieckimi współparafianami naszą polską tradycją i zwyczajami. W czasie Wielkiego Postu jedno z nabożeństw Drogi Krzyżowej prowadzimy również w dwóch językach. W Wielką Sobotę wprowadziliśmy błogosławieństwo pokarmów – to zwyczaj nieznany wśród niemieckich parafian. Świętujemy również polsko – niemiecką Wigilię, łamiąc się opłatkiem i prezentując nasze tradycyjne wigilijne potrawy.

Mamy szansę coraz mocniej angażować się w liturgię, różne aktywności naszej parafii. Nasza polska katolicka tradycja, nasze obrzędy, nabożeństwa, modlitwy mogą wzbogacić zarówno liturgię, jak i życie naszej parafii. Możemy jeszcze bardziej zaangażować się we współorganizację nabożeństw. Nabożeństwa majowe, czerwcowe, różańcowe w październiku to nabożeństwa szczególnie nam bliskie. Są również takie nabożeństwa, które są tutaj nieznane lub niepraktykowane, jak adoracja Najświętszego Sakramentu w pierwsze piątki miesiąca czy Koronka do Bożego Miłosierdzia.

Chcemy objąć opieką polskojęzycznych mieszkańców Schwedt. W związku z tym powstał specjalny adres mailowy w języku polskim: polacy@schwedt-katholisch.de, gdzie można w języku polskim napisać w różnych nurtujących nas sprawach.

W nowym roku planujemy uruchomienie zajęć z języka niemieckiego, które ułatwią naszym Rodakom porozumiewanie się w tym języku. Naukę języka polskiego zaproponujemy również naszym niemieckim współparafianom. Nie tylko gesty i uśmiech, ale i porozumiewanie się to kolejny krok do budowania prawdziwej wspólnoty.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy, liczymy na Wasze zaangażowanie, wsparcie, pomysły. To my tworzymy naszą parafię i od nas zależy, jak bardzo będzie „nasza”.

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać w biurze parafialnym lub pod adresem mailowym (również w języku polskim): polacy@schwedt-katholisch.de.

Ania Kaminska-Glück

NAUCZANIE RELIGII W BRANDENBURGII

Nauczanie religii w Brandenburgii jest inaczej zorganizowane niż w Polsce. Uwarunkowane jest to ścisłym rozdziałem kościoła od państwa, jak i niewielką liczbą uczniów, deklarujących chęć udziału w lekcjach religii katolickiej. Dlatego nie ma tego przedmiotu w szkole.

Od piątej klasy szkoły publicznej w Brandenburgii wprowadzony jest neutralny przedmiot L-E-R (Lebensgestaltung/Styl życia-Ethik/Etyka-Religionskunde/Wiedza o religii). L-E-R jako przedmiot nie jest alternatywą dla katechezy kościoła katolickiego. W niektórych szkołach dodatkowo jest jeszcze religia ewangelicka.

Katolickie katechezy odbywają się tylko w domu parafialnym naszej parafii w Schwedt, jak i w Angermünde. Tylko w szkole podstawowej w Gartz jest możliwość uczestniczenia w lekcjach religii katolickiej do szóstej klasy włącznie.

Treścią katechezy jest przede wszystkim przybliżenie idei chrześcijaństwa dzieciom i młodzieży oraz wyjaśnienie im korzeni i istoty wiary chrześcijańskiej. W tym celu intensywnie pracuje się z Pismem Świętym. Kwestie związane z Bogiem, etyką chrześcijańską i historią Kościoła odgrywają również ważną rolę. W ten sposób dzieci i młodzież poznają intensywnie swoją wiarę.

Lekcje religii podlegają również systemowi ocen. Oceny zgłaszane są następnie do szkół i pojawiają się na świadectwie. Nie są jednak uwzględniane przy wyliczaniu średniej z ocen.

Kto uczestniczy w katechezie katolickiej w parafii może zostać zwolniony z lekcji L-E-R w szkole. Odpowiednie formularze dostęne są w biurze parafialnym.

Dodatkowo w parafii w Schwedt odbywa się przygotowanie do sakramentów świętych: I komunii świętej oraz bierzmowania.  Warunkiem przystąpienia do sakramentów jest uczestnictwo w lekcjach religii.

Organy doradcze i pomocnicze w naszej parafii

Kodeks Prawa Kanonicznego mówi o możliwości powołania w każdej parafii dwóch organów doradczych, a mianowicie: rady duszpasterskiej (zwanej na terenie Niemiec: Pfarrgemeinderat, a w naszym obiegowym języku: Rada Parafialna) oraz rady do spraw ekonomicznych (zwanych w Niemczech: Verwaltungsrat/­Kirchenvorstand).

Podstawy istnienia i działania tych organów na terenie Niemiec ustala Biskup Diecezjalny. Szczegóły dotyczące kształtu jej pracy, zakresu działania, uprawnień, obowiązków i przywilejów są zawarte w tzw. Synodalordnung danej diecezji. Przepisy ustalające zakres i kompetencje naszej Rady Parafialnej zawarte są w Synodalordnung diecezji berlińskiej.

Rada Parafialna jest organem doradczym i pomocniczym działającym na terenie parafii. Powołanie do życia takiej rady jest konsekwencją postanowień Soboru Watykańskiego II, który w dekrecie o apostolstwie świeckich „Apostolicam actuositatem” wskazał na konieczność współpracy pomiędzy duchownymi a wiernymi świeckimi dla dobra kościoła.
Rada Parafialna jest przede wszystkim organem odpowiedzialnym za współpracę duchownych i świeckich, za pobudzenie i rozwój inicjatywy apostolskiej w parafii, za koordynację działań apostolskich, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, wyrażanie opinii o sprawach parafii jak również wskazywanie propozycji i wniosków dotyczących pracy parafialnej.

Rada Parafialna zajmuje się szeroko rozumianymi sprawami zadań duszpasterskich obejmującymi zarówno życie parafii, jak i jej przedstawicielstwo w granicach naszego miasta i regionu. Dialog pomiędzy rożnymi organami mającymi to samo, chrześcijańskie podłoże umożliwia wymianę istotnych informacji, efektywniejsze działanie, jak również wprowadzanie w życie zasad Nowej Ewangelizacji.

Swoista różnorodność kultur w Niemczech i w Europie staje się, w wyniku dialogu i współpracy, często pozytywnym podłożem do przekazu wartości chrześcijańskich, jak również przyczynia się do ich akceptacji w świecie dążącym niestety coraz częściej do życia pozbawionego głębszej refleksji, czy wręcz uciekającego od zasad moralnych na korzyść „łatwiejszego dnia”.

Jasny i akceptowalny przekaz niosący wartości i ideały oparte na naukach Chrystusa i miłości bliźniego staje się niezwykle istotnym.

„Świat ucieka od Chrystusa” … to proste stwierdzenie, często przytaczane, powinno budzić w każdym z nas sprzeciw i motywować nas do aktywnych i pozytywnych zmian, do współpracy i tworzenia projektów ukazujących jak niezbędne i wartościowe jest życie zgodne z Ewangelią.

Ukazywanie dobra płynącego z nauk Jezusa oraz wprowadzanie ich w życie powinno stawać się dla nas chlebem powszednim.

Zgodnie ze swoim statutem Rada Parafialna (Pfarrgemeinderat (PGR) w parafii działa jako Rada Pastoralna i jako organ apostolatu świeckiego. Służy budowaniu żywotnej wspólnoty wiernych i urzeczywistnianiu zbawczego i misyjnego posłania Kościoła. Zadaniem Rady Parafialnej jest, we wszystkich sprawach dotyczących wspólnoty parafialnej, odpowiednio do zakresu spraw, współpracować doradczo lub uchwałodawczo. Rada Parafialna jako Rada Pastoralna ma doradzać i wspierać Księdza Proboszcza. Dotyczy to szczególnie dziedzin, w których proboszcz jako posłany przez arcybiskupa duszpasterz i kierujący parafią ponosi szczególną odpowiedzialność:
– za jedność wspólnoty wiernych, jak i jedność z arcybiskupem i tym samym z Kościołem na świecie,
– za wierne głoszenie nowiny o zbawieniu,
– za odprawianie liturgii i sakramentów,
– za troskę o jedność chrześcijan i współpracę z chrześcijańskimi kościołami i wspólnotami kościelnymi.

Rada Parafialna doradza proboszczowi w tych kwestiach oraz sama podejmuje inicjatywę wychodząc z własnymi propozycjami. Jako przedstawiciele wspólnoty parafialnej członkowie Rady Parafialnej zajmują się również organizacją pracy w  parafii.

Rada Parafialna składa się z 8 członków z parafii i z księdza proboszcza, referenta lub sekretarza parafii, przedstawiciela młodzieży, jak i z jednego wolnego miejsca, na które proboszcz może powołać dowolną osobę.

Zarząd Kościelny (Kirchenvorstand (KV) w oparciu o przepisy kanoniczne i prawa powszechnego zarządza dobrami materialnymi parafii podobnie jak Rada Ekonomiczna przy parafiach w Polsce. Należą do tego wpływy i wydatki parafii jak i administrowanie budynkami. Proboszcz jest zawsze przewodniczącym Zarządu Kościoła. Zarząd składa się z 6 członków, jak i księdza proboszcza.

 „A droga jest często kamienista”

Skuteczna praca rady i zarządu parafii nie opiera się tylko na znajomości podstaw, formalnego funkcjonowania czy wypełniania zasad pracy…sukcesy tych organów, pracy jej członków zależą przede wszystkim od indywidualnego zaangażowania, zainteresowania, zdolności do konstruktywnej dyskusji i zrozumienia istoty tej pracy jako służby dla dobra parafii. Dlatego konieczne jest właściwe zrozumienie istoty funkcjonowania tych organów, zarówno przez świeckich, jak i duchownych, jej roli i wpływu na życie w parafii. Właściwe spojrzenie na radę i zarząd, i możliwe wsparcie zarówno ze strony duchownych, jak i osób biorących aktywny udział w życiu parafii, czy pozostałych parafian są niezbędnymi ogniwami w łańcuszku tworzącym sprawnie działającą wspólnotę.

Rada Parafialna jako organ zrzeszający ludzi odzwierciedlających lokalną społeczność powinna być źródłem impulsów, których realizacja oparta właśnie o parafian będzie miała zarówno działanie wspólnotowe, jak i przynosiła wymierne korzyści duchowe. Istniejące struktury oraz podstawy teologiczno-pastoralne są wspaniałym punktem wyjścia do praktycznych działań będących wynikiem wspólnego dążenia do bycia lepszym chrześcijaninem.
Te cele możemy osiągnąć tylko razem, jako parafianie – idąc tą drogą razem z Jezusem … Wspierając się w trudnych chwilach, okazując sobie zrozumienie, życzliwość, niosąc pomoc modlitwą i czynem!

Takiej współpracy serdecznie naszej parafii i nam wszystkim, życzymy!
/oprac.na podst.internetu/

Serdecznie witamy w naszej Parafii

W niniejszym folderze chcielibyśmy przedstawić Państwu naszą Parafię i Kościół katolicki.

Nieważne czy właśnie się Państwo tutaj przeprowadzili czy też mieszkają w Schwedt, Angermünde, bądź w pobliżu już od dawna, a może są Państwo tylko gośćmi.

Serdecznie zapraszamy cale rodziny do udziału w życiu naszej parafii . Jako Katolicy, żyjemy tu w Uckermark w niewielkiej wspólnocie, dlatego też spotkania ze sobą i z Panem Bogiem są dla nas bardzo istotne.

Parafia oferuje szereg wydarzeń społecznych, które są dla nas ważne. Odpowiednie informacje można znaleźć regularnie w gazetce parafialnej lub na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy do udziału w życiu wspólnoty parafialnej. Państwa pomoc przy organizacji życia kościelnego i społecznego jest zawsze mile widziana. Zapraszamy także do udziału w grupach i kręgach, np. comiesięcznych spotkaniach polskich Katolików w Schwedt.

W 2003 roku Kościół katolicki w Schwedt połączył się z Kościołem w Angermünde, a nasza parafia jest częścią Archidiecezji Berlińskiej.

Bardzo ważnym faktem jest to, iż około jedna trzecia członków Kościoła to Polacy . Jest to niewątpliwie zasługa pogranicza Niemiec z Polską.

Życzymy Państwu wszystkiego dobrego w naszej Parafii.