NAUCZANIE RELIGII W BRANDENBURGII

Nauczanie religii w Brandenburgii jest inaczej zorganizowane niż w Polsce. Uwarunkowane jest to ścisłym rozdziałem kościoła od państwa, jak i niewielką liczbą uczniów, deklarujących chęć udziału w lekcjach religii katolickiej. Dlatego nie ma tego przedmiotu w szkole.

Od piątej klasy szkoły publicznej w Brandenburgii wprowadzony jest neutralny przedmiot L-E-R (Lebensgestaltung/Styl życia-Ethik/Etyka-Religionskunde/Wiedza o religii). L-E-R jako przedmiot nie jest alternatywą dla katechezy kościoła katolickiego. W niektórych szkołach dodatkowo jest jeszcze religia ewangelicka.

Katolickie katechezy odbywają się tylko w domu parafialnym naszej parafii w Schwedt, jak i w Angermünde. Tylko w szkole podstawowej w Gartz jest możliwość uczestniczenia w lekcjach religii katolickiej do szóstej klasy włącznie.

Treścią katechezy jest przede wszystkim przybliżenie idei chrześcijaństwa dzieciom i młodzieży oraz wyjaśnienie im korzeni i istoty wiary chrześcijańskiej. W tym celu intensywnie pracuje się z Pismem Świętym. Kwestie związane z Bogiem, etyką chrześcijańską i historią Kościoła odgrywają również ważną rolę. W ten sposób dzieci i młodzież poznają intensywnie swoją wiarę.

Lekcje religii podlegają również systemowi ocen. Oceny zgłaszane są następnie do szkół i pojawiają się na świadectwie. Nie są jednak uwzględniane przy wyliczaniu średniej z ocen.

Kto uczestniczy w katechezie katolickiej w parafii może zostać zwolniony z lekcji L-E-R w szkole. Odpowiednie formularze dostęne są w biurze parafialnym.

Dodatkowo w parafii w Schwedt odbywa się przygotowanie do sakramentów świętych: I komunii świętej oraz bierzmowania.  Warunkiem przystąpienia do sakramentów jest uczestnictwo w lekcjach religii.